Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Różana


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Różana 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różana 1A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różana 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Różana 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Różana 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różana 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Różana 9 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Różana 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różana 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Różana 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Różana 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Różana 16 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różana 18 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Różana 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Różana 21 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różana 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Różana 24 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różana 26 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różana 27 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różana 28 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Różana 29 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Różana 34 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Różana 35 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różana 37 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Różana 38 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Różana 40 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Różana 42 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różana 44 brak lokali