Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Różyckiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różyckiego 1 19 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różyckiego 1A 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różyckiego 1B 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różyckiego 1C 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Różyckiego 2 16 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Różyckiego 2A 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Różyckiego 2B 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Różyckiego 3 10 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Różyckiego 3A 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Różyckiego 3B 10 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Różyckiego 3C 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Różyckiego 3D 12 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Różyckiego 4 12 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Różyckiego 4A 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Różyckiego 4B 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Różyckiego 4C 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Różyckiego 4D 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Różyckiego 5 15 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Różyckiego 5A 15 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Różyckiego 5B 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Różyckiego 5C 13 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Różyckiego 6 12 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Różyckiego 6A 13 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Różyckiego 6B 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Różyckiego 6C 15 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różyckiego 8 15 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różyckiego 8A 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różyckiego 8B 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różyckiego 8C 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Różyckiego 8D 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różyckiego 10 14 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różyckiego 10A 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różyckiego 10B 12 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różyckiego 10C 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różyckiego 10D 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różyckiego 10E 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Różyckiego 10F brak lokali