Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Rudnickiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 1 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 2 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Rudnickiego 2A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Rudnickiego 2B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Rudnickiego 2C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 3 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 4 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 5 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 6 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Rudnickiego 7 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 8 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 9 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 10 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 11 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 12 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 13 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 14 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 15 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 16 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 17 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 18 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 19 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 20 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 21 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 22 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 24 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 26 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 28 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 30 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 32 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 34 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 36 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Rudnickiego 38 5 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Rudnickiego 40 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Rudnickiego 42 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Rudnickiego 44 10 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Rudnickiego 46 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Rudnickiego 48 9 lokali