Księgi wieczyste Mysłowice, rynek Rynek


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, rynek Rynek 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, rynek Rynek 3 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, rynek Rynek 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, rynek Rynek 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, rynek Rynek 18 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, rynek Rynek 21 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, rynek Rynek 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, rynek Rynek 23 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, rynek Rynek 26 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, rynek Rynek 26A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, rynek Rynek 26I 26A brak lokali