Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Rzeczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Rzeczna 1 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Rzeczna 2 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Rzeczna 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Rzeczna 10 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Rzeczna 11 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Rzeczna 13 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Rzeczna 15 2 lokali