Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Rzemieślnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Rzemieślnicza 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Rzemieślnicza 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Rzemieślnicza 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Rzemieślnicza 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Rzemieślnicza 20 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Rzemieślnicza 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Rzemieślnicza 28 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Rzemieślnicza 34 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Rzemieślnicza 38 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Rzemieślnicza 40 brak lokali