Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Sienkiewicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 1A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 1B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 2B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 2C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 2D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 4A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 4B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 4C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 4D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 4E brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 4K brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 8A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 10A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 10D brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 12A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 12B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 16 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 16A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 17B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 20 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 21 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 23 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 24 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 24A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 25 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 26 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 27A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 28 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 30 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 30A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 32 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 32A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 38 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 39 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 46A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 46B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 46C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 46F brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 46I brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 46J brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 46M brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 46N brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 47 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 48A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 49 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 49C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 51 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 51A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 52 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 53A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 54 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 55 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 55A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 56C brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 57 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 58A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 59 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 59A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 60 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 61 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 61A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 61B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 62 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 303A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Sienkiewicza 323 brak lokali