Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Słoneczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Słoneczna 1A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Słoneczna 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Słoneczna 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Słoneczna 8H brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Słoneczna 12 brak lokali