Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Spokojna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Spokojna 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Spokojna 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Spokojna 2A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Spokojna 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Spokojna 3A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Spokojna 3B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Spokojna 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Spokojna 9 brak lokali