Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Stalmacha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Stalmacha 3 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Stalmacha 4 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Stalmacha 6 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Stalmacha 7 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Stalmacha 7A 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Stalmacha 7B 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Stalmacha 7C 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Stalmacha 7D 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Stalmacha 9 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Stalmacha 9A 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Stalmacha 9B 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Stalmacha 9C 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Stalmacha 9D 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Stalmacha 11 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Stalmacha 11A 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Stalmacha 11B 12 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Stalmacha 11C 6 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Stalmacha 11D 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Stalmacha 13 10 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Stalmacha 13A 11 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Stalmacha 13B 10 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Stalmacha 13C 8 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Stalmacha 15 1 lokali