Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Stawowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Stawowa 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Stawowa 1A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Stawowa 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Stawowa 2A 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Stawowa 2B 10 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Stawowa 2C 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Stawowa 2D 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Stawowa 2E 28 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Stawowa 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Stawowa 4 7 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Stawowa 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Stawowa 19 23 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Stawowa 22 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Stawowa 22A 3 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Stawowa 25 21 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Stawowa 27 27 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Stawowa 27A 21 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Stawowa 27B 26 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Stawowa 27C 28 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Stawowa 27D 26 lokali