Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Stefana Batorego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Stefana Batorego 8 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Stefana Batorego 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Stefana Batorego 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Stefana Batorego 15 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Stefana Batorego 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Stefana Batorego 19 brak lokali