Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Storczyków


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Storczyków 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Storczyków 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Storczyków 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Storczyków 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Storczyków 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Storczyków 23 brak lokali