Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Świerczyny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Świerczyny 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Świerczyny 1A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Świerczyny 1B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Świerczyny 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Świerczyny 3A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Świerczyny 3B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Świerczyny 4 10 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Świerczyny 4A 21 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Świerczyny 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Świerczyny 5A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Świerczyny 6 3 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Świerczyny 6A 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Świerczyny 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Świerczyny 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Świerczyny 11 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Świerczyny 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Świerczyny 16 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Świerczyny 18 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Świerczyny 19A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Świerczyny 20 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Świerczyny 21A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Świerczyny 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Świerczyny 23A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Świerczyny 24 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Świerczyny 25A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Świerczyny 26 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Świerczyny 28 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Świerczyny 30 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Świerczyny 41 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Świerczyny 44 3 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Świerczyny 46 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Świerczyny 48 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Świerczyny 54 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Świerczyny 56 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Świerczyny 58 2 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Świerczyny 60 3 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Świerczyny 62 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Świerczyny 66 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Świerczyny 66A brak lokali