Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Szelburg-Zarembiny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Szelburg-Zarembiny 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Szelburg-Zarembiny 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Szelburg-Zarembiny 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Szelburg-Zarembiny 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Szelburg-Zarembiny 18 brak lokali