Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Towarowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Towarowa 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Towarowa 9 9 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Towarowa 10 brak lokali