Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Urocza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Urocza 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Urocza 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Urocza 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Urocza 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Urocza 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Urocza 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Urocza 15 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Urocza 16 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Urocza 17 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Urocza 18 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Urocza 19 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Urocza 20 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Urocza 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Urocza 26 brak lokali