Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Wałowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Wałowa 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Wałowa 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Wałowa 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Wałowa 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Wałowa 14 brak lokali