Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Wały


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 1 18 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 1A 27 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Wały 2 19 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Wały 2A 15 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Wały 2B 18 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 3 13 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 3A 15 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 3B 15 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 5 23 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 5A 17 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 5B 13 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 6 16 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 6A 17 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 10 17 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 10A 18 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Wały 10B 17 lokali