Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Witosa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Witosa 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Witosa 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Witosa 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Witosa 18 brak lokali