Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Zachęty


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Zachęty 22 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Zachęty 24 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Zachęty 32A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Zachęty 33B brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Zachęty 35 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Zachęty 38 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Zachęty 39 1 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Zachęty 44 brak lokali