Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Zamenhofa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Zamenhofa 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Zamenhofa 2 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Zamenhofa 4 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Zamenhofa 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/9 Mysłowice, ul. Zamenhofa 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Zamenhofa 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Zamenhofa 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Zamenhofa 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Zamenhofa 14 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Zamenhofa 33 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Zamenhofa 39 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Zamenhofa 40 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Zamenhofa 42 brak lokali