Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Zamkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Zamkowa 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Zamkowa 3 brak lokali