Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Zegadłowicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Zegadłowicza 2 4 lokali
  KA1L/xxxxxxxx/5 Mysłowice, ul. Zegadłowicza 7 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Zegadłowicza 10 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/3 Mysłowice, ul. Zegadłowicza 12 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Zegadłowicza 17 brak lokali