Księgi wieczyste Mysłowice, ul. Zielona


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1L/xxxxxxxx/0 Mysłowice, ul. Zielona 1 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Zielona 2A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/7 Mysłowice, ul. Zielona 3 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/1 Mysłowice, ul. Zielona 5 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Zielona 6 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/2 Mysłowice, ul. Zielona 8 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/4 Mysłowice, ul. Zielona 8A brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/6 Mysłowice, ul. Zielona 11 brak lokali
  KA1L/xxxxxxxx/8 Mysłowice, ul. Zielona 12 brak lokali