Księgi wieczyste Myszków


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Myszków

Publiczne rejestry zwane księgami wieczystymi są regulowane ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, która m.in. wskazuje sądy rejonowe jako jednostki odpowiedzialne za zakładanie i prowadzenie tych dokumentów. Wedle przepisów prawa, każda nieruchomość w kraju, niezależnie od jej rodzaju i przeznaczenia, ma własną księgę wieczystą – Myszków także stosuje się do tej zasady i zakłada swoim nieruchomości księgi.

Numer księgi wieczystej

Identyfikacja ksiąg wieczystych odbywa się poprzez unikalny numer składający się z 15 znaków: cyfr, liter i ukośników. Początkowe znaki wskazują na oznaczenie danego sądu rejonowego, środek ciągu znaków to cyfry będące właściwym numerem KW, a ostatnia cyfra pełni funkcję kontrolną. Format numeru KW jest taki sam w każdej polskiej miejscowości, w tym w Myszkowie.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Myszków

Jak znaleźć numer księgi wieczystej? Jest na to kilka metod:

Szukając online, nie ma konieczności uzasadniania interesu prawnego, a numer można zdobyć w kilka minut. Analogowe metody, czyli składanie wniosków w sądzie czy starostwie, wiążą się czasem nawet z kilkutygodniowym oczekiwaniem.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste są powszechnie udostępnianie obywatelom, jak stanowi prawo. Te dokumenty są jawne. Znając numer, można uzyskać odpis papierowy lubelektroniczny księgi wieczystej – Myszków także daje obie te możliwości. Odpis papierowy pobiera się za 30 zł z sądu rejonowego, zaś elektroniczny za 20 zł z portalu rządowego Ministerstwa Sprawiedliwości. przeglądanie wpisów, bez pobierania na komputer dokumentu jest darmowe.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta zawiera cztery działy z informacjami dotyczącymi właściciela nieruchomości, jego dokładnej powierzchni, ograniczeń praw rzeczowych, hipotek, służebności. Takie dane są wymagane w procesie kupna nieruchomości, spadkowym czy ubiegania się o kredyt hipoteczny, który jest zabezpieczony daną nieruchomością. W sytuacji wątpliwości, czy wynajmujący nieruchomość ma do tego prawo, czyli czy jest jej właścicielem, warto także upewnić się w księdze wieczystej.