Księgi wieczyste Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1T/xxxxxxxx/7 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 4 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 6 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/2 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 7 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/1 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 8 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/7 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 11 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/4 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 13 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/9 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 15 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/6 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 16 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/6 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 17 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/6 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 18 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/2 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 19 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 20 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/7 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 21 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/7 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 22 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/5 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 23 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 23A brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/1 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 24 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 25 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 25C brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/4 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 26 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/2 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 27 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/7 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 28 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 29 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 29A brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/0 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 30 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/1 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 31 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/6 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 32 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/7 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 33 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/9 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 34 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 35 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/1 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 36 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 37 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/7 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 38 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/1 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 39 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/1 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 40 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/4 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 41 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/6 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 44 1 lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 46 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/6 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 47 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 48 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/0 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 49A brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/5 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 49C brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/2 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 50 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/7 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 51 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/9 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 54 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/4 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 57 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/1 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 58 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/0 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 59 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/6 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 60 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/7 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 60B brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 61 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/1 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 62 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/3 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 64 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/2 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 65 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/5 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 66 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/9 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 66A brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/5 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 67 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 69 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/2 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 71 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 75 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 77 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/2 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 79 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/8 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 83 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/1 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 85 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/0 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 87 brak lokali
  GL1T/xxxxxxxx/9 Piekary Śląskie, ul. Zgrzebnioka 89 brak lokali