Księga wieczysta: Świętochłowice, ul. Szpitalna 8D


Miejscowość: Świętochłowice
Ulica: ul. Szpitalna
Numer budynku: 8D
Lista lokali: Zobacz listę 5 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
KA1C/xxxxxxxx/1

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ŚLĄSKIE
3. Powiat ŚWIĘTOCHŁOWICE
4. Gmina ŚWIĘTOCHŁOWICE
5. Miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 247601_1.????.2244/35
2. Numer działki 2244/35
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ????
B: nazwa obrębu
4. Położenie ŚWIĘTOCHŁOWICE
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 247601_1.????.2248/35
2. Numer działki 2248/35
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ????
B: nazwa obrębu
4. Położenie ŚWIĘTOCHŁOWICE
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 247601_1.????.2244/35
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy SZPITALNA
B: numer budynku 8A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 247601_1.????.2244/35
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy SZPITALNA
B: numer budynku 8C
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 10
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 101
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 102
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 103
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 104
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 105
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 106
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 107
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 108
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 109
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 110
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 247601_1.????.2244/35
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy SZPITALNA
B: numer budynku 8D
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 5
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 111
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 112
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 113
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 114
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 115
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 247601_1.????.2244/35
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy SZPITALNA
B: numer budynku 8E
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 1
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 116
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 247601_1.????.2244/35
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy SZPITALNA
B: numer budynku 8F
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 15
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 117
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 118
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 119
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 120
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 121
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 122
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 124
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 125
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 126
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 127
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 128
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 129
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 131
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 132
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 133
B: numer księgi wieczystej KA1C / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.