Księgi wieczyste Zabrze, ul. Bednorza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Bednorza 3 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Bednorza 4 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Bednorza 6 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Bednorza 9 brak lokali