Księgi wieczyste Zabrze, ul. Bogusławskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Bogusławskiego 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Bogusławskiego 7 brak lokali