Księgi wieczyste Zabrze, ul. Brzechwy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Brzechwy 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Brzechwy 2 15 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Brzechwy 3 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Brzechwy 4 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Brzechwy 5 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Brzechwy 6 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Brzechwy 7 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Brzechwy 8 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Brzechwy 12 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Brzechwy 14 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Brzechwy 16 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Brzechwy 18 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Brzechwy 20 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Brzechwy 22 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Brzechwy 24 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Brzechwy 26 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Brzechwy 28 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Brzechwy 30 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Brzechwy 34 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Brzechwy 36 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Brzechwy 38 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Brzechwy 40 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Brzechwy 42 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Brzechwy 44 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Brzechwy 46 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Brzechwy 48 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Brzechwy 50 brak lokali