Księgi wieczyste Zabrze, ul. Bukowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Bukowa 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Bukowa 3 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Bukowa 5 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Bukowa 7 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Bukowa 9 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Bukowa 10 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Bukowa 11 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Bukowa 12 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Bukowa 14 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Bukowa 15 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Bukowa 16 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Bukowa 17 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Bukowa 18 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Bukowa 19 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Bukowa 20 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Bukowa 22 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Bukowa 24 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Bukowa 25 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Bukowa 26 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Bukowa 27 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Bukowa 28 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Bukowa 29 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Bukowa 31 brak lokali