Księgi wieczyste Zabrze, ul. Czajkowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Czajkowskiego 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Czajkowskiego 4 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Czajkowskiego 6 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Czajkowskiego 11 brak lokali