Księgi wieczyste Zabrze, ul. Koszykowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Koszykowa 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Koszykowa 2 brak lokali