Księgi wieczyste Zabrze, ul. Krawczyka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Krawczyka 1 4 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Krawczyka 3 4 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Krawczyka 5 7 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Krawczyka 7 4 lokali