Księgi wieczyste Zabrze, ul. Lecha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Lecha 2 5 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Lecha 4 6 lokali