Księgi wieczyste Zabrze, ul. Łukasiewicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Łukasiewicza 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Łukasiewicza 2 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Łukasiewicza 3 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Łukasiewicza 5 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Łukasiewicza 6 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Łukasiewicza 8 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Łukasiewicza 9 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Łukasiewicza 10 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Łukasiewicza 11 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Łukasiewicza 12 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Łukasiewicza 13 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Łukasiewicza 14 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Łukasiewicza 15 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Łukasiewicza 16 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Łukasiewicza 17 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Łukasiewicza 18 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Łukasiewicza 19 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Łukasiewicza 20 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Łukasiewicza 21 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Łukasiewicza 22 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Łukasiewicza 23 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Łukasiewicza 24 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Łukasiewicza 25 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Łukasiewicza 26 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Łukasiewicza 27 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Łukasiewicza 28 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Łukasiewicza 29 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Łukasiewicza 31 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Łukasiewicza 33 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Łukasiewicza 35 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Łukasiewicza 38 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Łukasiewicza 40 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Łukasiewicza 42 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Łukasiewicza 46 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Łukasiewicza 52 brak lokali