Księgi wieczyste Zabrze, ul. Małgorzaty


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Małgorzaty 5 4 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Małgorzaty 7 6 lokali