Księgi wieczyste Zabrze, ul. Miedziana


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Miedziana 3 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Miedziana 5 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Miedziana 6 brak lokali