Księgi wieczyste Zabrze, ul. Plebiscytowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Plebiscytowa 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Plebiscytowa 2 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Plebiscytowa 4 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Plebiscytowa 5 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Plebiscytowa 6 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Plebiscytowa 8 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Plebiscytowa 9 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Plebiscytowa 10 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Plebiscytowa 11 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Plebiscytowa 12 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Plebiscytowa 13 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Plebiscytowa 14 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Plebiscytowa 15 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Plebiscytowa 16 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Plebiscytowa 17 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Plebiscytowa 18 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Plebiscytowa 19 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Plebiscytowa 20 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Plebiscytowa 21 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Plebiscytowa 22 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Plebiscytowa 23 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Plebiscytowa 24 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Plebiscytowa 25 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Plebiscytowa 26 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Plebiscytowa 27 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Plebiscytowa 28 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Plebiscytowa 29 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Plebiscytowa 30 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Plebiscytowa 31 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Plebiscytowa 32 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Plebiscytowa 33 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Plebiscytowa 34 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Plebiscytowa 36 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Plebiscytowa 37 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Plebiscytowa 38 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Plebiscytowa 39 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Plebiscytowa 40 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Plebiscytowa 41 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Plebiscytowa 42 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Plebiscytowa 43 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Plebiscytowa 44 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Plebiscytowa 45 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Plebiscytowa 46 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Plebiscytowa 47 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Plebiscytowa 48 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Plebiscytowa 50 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Plebiscytowa 52 brak lokali