Księgi wieczyste Zabrze, ul. Poranna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Poranna 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Poranna 4 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Poranna 5 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Poranna 6 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Poranna 7 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Poranna 9 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Poranna 10 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Poranna 11 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Poranna 12 brak lokali