Księgi wieczyste Zabrze, ul. Stalmacha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Stalmacha 5 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Stalmacha 7 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Stalmacha 9 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Stalmacha 11 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Stalmacha 13 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Stalmacha 14 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Stalmacha 15/PAWŁA STALMAC brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Stalmacha 16 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Stalmacha 18 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Stalmacha 20 8 lokali