Księgi wieczyste Zabrze, ul. Stalowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Stalowa 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Stalowa 2 1 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Stalowa 4 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Stalowa 5 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Stalowa 6 brak lokali