Księgi wieczyste Zabrze, ul. Szenwalda


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Szenwalda 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Szenwalda 9A 13 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Szenwalda 9B 9 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Szenwalda 9C 8 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Szenwalda 9D 10 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Szenwalda 9E 9 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Szenwalda 9F 10 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Szenwalda 9G 10 lokali