Księgi wieczyste Zabrze, ul. Tarnopolska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Tarnopolska 1 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Tarnopolska 3 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Tarnopolska 5 4 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Tarnopolska 5A 5 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Tarnopolska 12 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Tarnopolska 16 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Tarnopolska 18 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Tarnopolska 18A brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Tarnopolska 20 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Tarnopolska 22 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Tarnopolska 23 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Tarnopolska 25 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Tarnopolska 26 1 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Tarnopolska 27 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Tarnopolska 28 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Tarnopolska 29 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Tarnopolska 31 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Tarnopolska 32 1 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Tarnopolska 33 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Tarnopolska 34 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Tarnopolska 35 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Tarnopolska 35A brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Tarnopolska 37 6 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Tarnopolska 38 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Tarnopolska 39 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Tarnopolska 42 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Tarnopolska 43 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Tarnopolska 45 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Tarnopolska 46 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Tarnopolska 47 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Tarnopolska 47A brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Tarnopolska 48 5 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Tarnopolska 49 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Tarnopolska 49A brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Tarnopolska 50 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Tarnopolska 51 2 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Tarnopolska 55 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Tarnopolska 55/TARNOPOLSKA 5 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Tarnopolska 56 5 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/0 Zabrze, ul. Tarnopolska 57 1 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Tarnopolska 58 7 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Tarnopolska 59 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Tarnopolska 60 10 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Tarnopolska 62 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Tarnopolska 63 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/5 Zabrze, ul. Tarnopolska 65 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Tarnopolska 66 8 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Tarnopolska 67 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Tarnopolska 68 9 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Tarnopolska 70 5 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/8 Zabrze, ul. Tarnopolska 70A 2 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/4 Zabrze, ul. Tarnopolska 72 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Tarnopolska 73 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Tarnopolska 74 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Tarnopolska 76 5 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/2 Zabrze, ul. Tarnopolska 77 7 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/7 Zabrze, ul. Tarnopolska 78 9 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Tarnopolska 79 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/9 Zabrze, ul. Tarnopolska 80 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Tarnopolska 85 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/1 Zabrze, ul. Tarnopolska 87 brak lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/3 Zabrze, ul. Tarnopolska 91 5 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Tarnopolska 93 3 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Tarnopolska 93A 5 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Tarnopolska 95 4 lokali
  GL1Z/xxxxxxxx/6 Zabrze, ul. Tarnopolska 95A 4 lokali