Księgi wieczyste Żory


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Żory

Księgi wieczyste jako publiczne rejestry ze stanem prawnym nieruchomości są regulowane ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku. To w niej znajdują się zapisy dotyczące zasad, jakie spełniać musi księga wieczysta czy tego, jakie nieruchomości muszą mieć założoną księgę wieczystą, a także, który organ zajmuje się taką dokumentacją. Ustawa wskazuje, że księgi wieczyste mają zakładane zarówno nieruchomości o charakterze mieszkalnym, jak i komercyjnym, publicznym etc., w tym domy, mieszkania, działki, grunty, magazyny, hale, biura. Tak naprawdę każda nieruchomość w kraju powinna mieć księgę wieczystą, nie ma tu znaczenia, jakiego jest typu, jakie ma przeznaczenie czy gdzie się znajduje.

Numer księgi wieczystej

Uporządkowany system ksiąg wieczystych jest możliwy m.in. dzięki nadawaniu numerów dokumentom wedle tego samego schematu. Numer KW składa się z 13 cyfr i liter oraz 2 ukośników ustawionych w ciągu. Na początku znajduje się oznaczenie sądu rejonowego w postaci czterech znaków, w środki między ukośnikami jest ośmiocyfrowy numer właściwy KW, a na końcu, po drugim ukośniku cyfra kontrolna, nadawana losowo i automatycznie. Po numerze KW można już wskazać, gdzie mniej więcej zlokalizowana jest nieruchomość, której dotyczy księga wieczysta – Żorymają jeden sąd rejonowy, więc jego oznaczenie na początku numeru KW od razu wskazuje, że nieruchomość znajduje się gdzieś na terenie miasta lub okolic, czyli w rewirze objętym jurysdykcją danego sądu rejonowego.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Żory

Obowiązkowo wpisywany jest numer KW na akty notarialne czy wszelkie umowy związane z transakcjami na nieruchomościach, czy to nabycie, przekazanie w darowiźnie, w spadku etc. Najłatwiej sięgnąć zatem do takiej dokumentacji, by sprawdzić numer KW, jednak nie zawsze jest to możliwe. Z pomocą mogą przyjść wtedy inne metody na szukanie numeru KW, czyli:

Wnioski w sądzie czy starostwie nie tylko są odpłatne, ale też zawierają pytanie o tzw. interes prawny. To uzasadnienie stojące za potrzebą sprawdzenia wpisów w danej księdze, które musi mieć jakąś podstawę prawną, np. fakt toczącego się postępowania spadkowego, w ramach którego petent miałby przejąć w masie spadkowej nieruchomość. Mało zasadny interes prawny może być przyczyną odmowy wydania numeru KW. Takie rozczarowanie nie spotka osób szukających numerów online – po adresie nieruchomości czy numerze działki. Wystarczy wpłacić 29 zł, by pobrać dany numer, bez spełniania dodatkowych wymogów. Numer działki można uprzednio wyszukać na portalu geoportal.gov.pl.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Elektroniczne księgi wieczyste znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeglądanie wpisów jest darmowe, a pobranie na komputer czy telefon odpisu księgi kosztuje 20 zł. Odpis papierowy wydawany jest w sądzie rejonowym za 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta zawiera sporo informacji, które mają niebagatelne znaczenie przy transakcjach na nieruchomościach, jak zakup, przejęcie w spadku i darowiźnie, ubieganie się o kredyt hipoteczny, wynajem.