Księgi wieczyste Jędrzejów


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Jędrzejów

Publiczne rejestry o nazwie księgi wieczyste to dokumenty regulowane ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Wskazuje ona m.in. podmiot odpowiedzialny za zakładanie, prowadzenie i aktualizowanie ksiąg. Jest nim właściwy dla lokalizacji nieruchomości sąd rejonowy. Przepisy prawa stanowią także, że każda nieruchomość w kraju musi mieć własną księgę wieczystą – Jędrzejówrównież obliguje się do tej reguły i lokalne nieruchomości mają zakładane księgi wieczyste.

Numer księgi wieczystej

Tak jak każda nieruchomość ma księgę wieczystą, tak każda księga wieczysta ma własny numer. To identyfikator cechujący się tym, że:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Jędrzejów

Jak wyszukać numer księgi wieczystej, jeśli nie ma się wglądu do aktu notarialnego zakupu nieruchomości czy innych oficjalnych dokumentów, w których taki numer jest umieszczony? Do wyboru jest jedna z kilku metod:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Numer KW otwiera dostęp do internetowych ksiąg wieczystych – Jędrzejów i wszystkie inne miejscowości w kraju mają wersje online ksiąg udostępnione na rządowymna portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeglądanie ksiąg tam jest darmowe, a za 20 zł pobiera się elektroniczny odpis dokumentu. Papierowy odpis pobiera się z sądu rejonowego, po złożeniu wniosku i uiszczeniu 30 zł opłaty.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta składa się z czterech działów z danymi m.in. o właścicielu nieruchomości, dokładnej powierzchni lokalu, hipotece, służebności. Takie informacje przydają się przed decyzją o zakupie, wynajmie, przejęciu w spadku czy darowiźnie nieruchomości.