Księgi wieczyste Staszów, ul. Ogrodowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KI1A/xxxxxxxx/1 Staszów, ul. Ogrodowa 5 brak lokali
  KI1A/xxxxxxxx/8 Staszów, ul. Ogrodowa 6 2 lokali