Księgi wieczyste Staszów, ul. Pocieszka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KI1A/xxxxxxxx/5 Staszów, ul. Pocieszka 18 brak lokali
  KI1A/xxxxxxxx/0 Staszów, ul. Pocieszka 24 brak lokali
  KI1A/xxxxxxxx/4 Staszów, ul. Pocieszka 26 brak lokali
  KI1A/xxxxxxxx/4 Staszów, ul. Pocieszka 54 brak lokali