Księgi wieczyste Braniewo


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Braniewo

Księgi wieczyste są regulowane ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, na podstawie której wprowadzono obowiązek zakładania ksiąg dla każdej nieruchomości w Polsce. Ustawa narzuciła obowiązek prowadzenia, aktualizowania, udostępniania ksiąg obywatelom na sądy rejonowe. Dzięki księgom wieczystym, czyli publicznym rejestrom ze stanem prawnym nieruchomości, nie dochodzi do sporów na tle tego, kto ma prawo do danej nieruchomości, a także można łatwo dowiedzieć się, czy nieruchomość nie ma ograniczonych praw rzeczowych, wpisów na hipotece, służebności etc.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej składa się ze znaków: cyfr, liter i ukośników. Łącznie jest ich 15. Numer KW ma trzy części oddzielone ukośnikami. Pierwsze cztery znaki wskazują na oznaczenie sądu rejonowego, środkowa część jest właściwym numerem KW, a ostatnia cyfra pełni funkcję kontrolną. Zatem już na podstawie samego numeru można wyczytać pewne informacje o nieruchomości, to znaczy określić mniej więcej jej lokalizację poprzez rozszyfrowanie oznaczenia sądu rejonowego. Dany numer KW odsyła zawsze tylko do jednej księgi wieczystej.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Braniewo

Numer KW to jedyny identyfikator, który umożliwia uzyskanie dostępu do wpisów w księgach wieczystych. Jak zdobyć numer KW? Jest on zawsze wpisywany na oficjalne dokumenty potwierdzające nabycie czy przejęcie nieruchomości, jak akty notarialne, umowy etc. Z tego powodu właściciel może go prosto i szybko sprawdzić. Inaczej wygląda sprawa w przypadku osób postronnych – jeśli nie uzyskają one numeru KW od właściciela nieruchomości, zostaje im szukanie go na własną rękę. Na szczęście są na to aż trzy sposoby. Pierwszy z nich to szukanie w specjalnej wyszukiwarce online. Warto wiedzieć, że darmowe wyszukiwarki internetowe przydadzą się w tej kwestii. Numery KW to dane poufne i wrażliwe i raczej nikt nie wrzuca ich do sieci. Przeznaczona do szukania numerów KW wyszukiwarka internetowa pozwala szybko i wygodnie odnaleźć dany numer, oferując dwie metody:

Za pobranie numeru KW z wyszukiwarki płaci się 29 zł. Pozostałe dwie metody szukania numeru KW to złożenie wniosku w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych, Braniewooraz w Starostwie Powiatowym w Braniewie. W obu organach wymagane jest uiszczenie opłaty oraz wpisanie do wniosku interesu prawnego – bez tego decyzja będzie odmowna.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste można za darmo przejrzeć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a za 20 zł pobrać ich odpis elektroniczny. Z sądu rejonowego można pobrać odpis papierowy za 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste jako dokumenty poświadczające status prawny nieruchomości są wymagane są np. przy jej zakupie nieruchomości czy ubieganiu się o kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością, a także przejmowaniu jej w darowiźnie czy spadku.